KOB-Crane

KOB-CRANE Sp. z o.o. jest dealerem grupy HIAB – największego w świecie producenta żurawi hydraulicznych HIAB i urządzeń przeładunkowych montowanych na podwoziach samochodowych.

Prowadzimy: sprzedaż, montaż, serwis żurawi i urządzeń przeładunkowych oraz burt załadowczych.

Oferowane przez nas urządzenia posiadają certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego, a nasza firma uprawniona jest przez Dozór Techniczny do  montażu, naprawy i konserwacji tych urządzeń.

Firma istnieje od 1992 roku.